יום רביעי, ספטמבר 29, 2021

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו ככל שישתנו ו/או יתרחבו השירותים. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים תפורסם המדיניות החדשה בעמוד זה. אם לא נאמר אחרת, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף עם פרסומה. המשך גלישה באתר גם לאחר שהשינויים נכנסו לתוקף מעידה על הסכמת המשתמש לשינויים.

באתר זה קישורים (לינקים) לאתרים אחרים
החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו. "בהקלקה" על קישור, לוגו או כל סימן אחר, על המשתמש לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את אתר החברה. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט, על המשתמש לבדוק את ה – URL – הכתובת המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן. החברה ממליצה למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר האחר אליו גלש.

ספקים ובעלי פרוייקטים
הפרוייקטים באתר החברה מבוצעים על ידי ספקים, אשר רשומים באתר, לאחר שנבחר זוכה לביצוע הפרוייקט. פרטים אישיים של הספקים ובעלי הפרוייקטים נמסרים לצדדים על ידי החברה לאחר שנבחר ספק לפרוייקט מסויים על מנת שניתן יהיה להתחיל בביצוע הפרוייקט. המידע שנמסר כולל שם, שם החברה, מספר טלפון, אי-מייל, וכתובת למשלוח דואר. בהשתתפות במכרז או בקבלת הצעה של ספק המשתמש מביע את הסכמתו המפורשת ונותן את אישורו לחברה למסור את מלוא מידע זה לצד השני המעורב בעסקה. החברה אינה אחראית לשימוש לרעה במידע זה על ידי הצד שלו נמסר או על ידי כל צד שלישי, משתמש או שאינו משתמש. יש לשים לב כי המשתמש עשוי לשאת אחריות משפטית על שימוש לרעה במידע שנמסר לו.

אבטחת מידע
החברה עושה את כל המאמצים לספק למשתמש סביבה מאובטחת למסחר באינטרנט (e-commerce). החברה תעשה שימוש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית על מנת לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים המצויים בידי החברה באופן מאובטח. יש לציין כי עם הטכנולוגיה הקיימת כיום, אין החברה מתחייבת כי הפרטיים האישיים מאובטחים לגמרי כאשר הם מועברים על גבי האינטרנט.

כתב ויתור
חברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.